Kategori: Læringsferdigheter


Akademisk referanse
Beslutninger om å ta før du søker på universitetet
Analysering av kvalitative data
Unngå distraksjoner mens du reviderer
Unngå vanlige eksamenfeil
Coaching ferdigheter
Hva er rådgivning?
Hva er coaching?
Coaching hjemme
Tilnærminger til rådgivning
Kritisk lese- og lesestrategi
Kritiske tenkningsferdigheter
Skrive en avhandling: Konklusjon og andre seksjoner
Designing Research
Skrive din avhandling: Metodikk
Essay skriving
Effektiv lesing
Planlegger et essay
Topp eksamen forberedelse tips
Oppgave avsluttende detaljer